This life

För många handelsföretag är det redan för sent.

This life

För många handelsföretag är det redan för sent

Digitaliseringen av handeln, varför går det inte snabbare?

Vi vet mycket mer om vad innovativa handelsföretag gör än vad som får plats i en artikel men det är smärtsamt tydligt att många traditionella handlare har ignorerat mycket av den utveckling som skett de senaste 5-10 åren och de börjar känna av det.

Det slår oss ofta att vi sitter och för samma diskussioner med handelsföretag idag som vi gjorde för fem år sedan och även om ingen kan förutse framtiden så fanns det många saker som var uppenbara redan då.

Några saker vi satt och diskuterade med våra kunder då var:

  • Att kunder som handlar i flera kanaler är mer värdefulla än andra kunder.
  • Att bara satsa på att växa på nätet utan en tydlig varumärkesstrategi kändes riskfullt.
  • De digitala kanalernas påverkan på kundbeteende och försäljning i fysisk butik var tydlig.
  • Antalet butiker var för många och ytorna för stora, butikerna behövde bli smartare.
  • Det behövde finnas en budget för att testa nya koncept och idéer för att ligga i framkant.
  • Man behövde satsa pengar på att skapa en djupare förståelse för kundbeteende.

Vi upplever att de flesta satt och nickade och höll med men vi kan inte se speciellt många företag i branschen som idag jobbar aktivt med innovation och kundupplevelse.

En budget och en ansvarig för att driva en innovationsprocess saknas hos de allra flesta handelsföretag.

Om vi berättade att vi skulle ställa upp i Vasaloppet nästa år utan att träna någonting så skulle förmodligen de flesta förvänta sig att det inte skulle gå så bra. Ändå verkar det som om ledningen på många företag tänkte och förväntade sig att all utveckling vi pratade om för fem år sedan på något magiskt sätt bara skulle trilla från himlen utan att man behövde ha någon plan eller några resurser för att få det att hända. Andra satte sig själva i baksätet och hoppades på att deras kunder eller teknikleverantörer skulle berätta för dem vad de skulle göra.

Den bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan.

Den näst bästa tiden är idag.

Kinesiskt ordspråk

Att hoppas på det bästa är ingen strategi, inte heller är det en lösning att hoppas på en tidsmaskin så man kan åka tillbaka och rätta till gamla synder. Att skylla på konkurrerande stora e-handels sajter eller på att kunderna ändrar beteende är inte heller rätt, många av problemen man upplever idag är självförvållade.

För många handlare så har det dödande skottet redan avlossats, man har bara inte känt av träffen ännu.

Andra står inför ett avgörande vägval där trycket att genomföra förändringar blir större för varje dag. Svaret kommer inte vara varken att priskriga för att sakta försöka att inte komma först till botten, inte heller kommer det vara att sitta still och vänta på att någon annan ska berätta vilka förändringar som ska göras, det är handlaren själv som ska känna sina kunder och deras behov bäst. Svaret ligger i att förstå att det farligaste man kan göra är att inte göra någonting alls. Istället behöver man ge sig ut på sin marknad med målet att vara så relevant och fantastisk man bara kan för sina kunder, man behöver testa sig fram och experimentera med vad som fungerar och man behöver omfamna framtiden och dess möjligheter.

Om man inte redan påbörjat arbetet med en tydlig innovationsstrategi så finns det inget bättre tillfälle än idag att sätta igång!

Läs även: 7 steg till att bli ett mer innovationsdrivet, digitalt handelsföretag.