Affärssystem.

Tillsammans kartlägger vi er målbild och utmaningarna längs vägen. Det ger oss tillräckligt med information för att strategiskt välja ett affärssystem som hjälper er att nå i mål på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

This life

Välj affärssystem efter era förutsättningar och mål

Företag ser vanligtvis över sitt affärssystem kanske var 5-10:e år i takt med att de växer. Vi kan vara en hjälpande hand i det beslutet och hitta rätt affärssystem som klarar av de utmaningar ni ställs mot under resans gång. Det kan handla om att integrera affärssystemet mot kassan, bokföringssystemet, e-handeln, löneadministrationen eller andra system och tjänster som ni använder.

Vi samordnar helt enkelt allt ni behöver på en och samma plats.

De affärssystem vi jobbar med ger dig rätt underlag och är snabbimplementerade, vilket gör att vi kan anpassa systemet istället för att lägga onödig tid på uppsättning.

Utmaningen i att välja rätt

Det finns en del utmaningar när man upphandlar en teknisk lösning. Samtidigt är det ingen självklarhet att intern spetskompetens finns hos bolaget för att ta fram exempelvis en kravställning till leverantören som underlag för valet av system.

Därför är det vanligt att man väljer ett affärssystem först och utvärderar det sen. Men vänder man istället på det och identifierar en tydlig målbild först, så får man istället underlaget att välja rätt affärssystem. Därför vill man ta hänsyn till vissa frågor från start. Det blir ett analytiskt arbetssätt som kräver kunskap om de senaste lösningarna och trenderna, men som ger en mer hållbar lösning för er på sikt.

Vi börjar alltid med att ställa frågor som hjälper oss att kartlägga era problem, utmaningar och framtida målbild. Vårt oberoende gör att valet av affärssystem är helt efter era förutsättningar utan att vara låsta till specifika lösningar.

Vi hjälper dig med affärssystemet

Att ta hjälp av en duktig partner med insyn i marknadens lösningar kan ge er bra underlag för beslut. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt affärssystem.

[tailor_form_cf7 form=”47″ shadow_horizontal=”0″ shadow_vertical=”2″ shadow_blur=”6″ shadow_spread=”0″ class=”tailor-5940cffd0131p”][/tailor_form_cf7]

Relaterade case

[tailor_widget_case_solution_widget shadow_horizontal=”0″ shadow_vertical=”2″ shadow_blur=”6″ shadow_spread=”0″ class=”tailor-5940cffd0131o” widget_id_base=”case_solution_widget” widget-count=”-1″ widget-solution=”affarssystem”/]